Naperőművel zöldíti működését a Fővárosi Vízművek

Középtávon az összes elhasznált elektromos energia 10%-át tervezik zölden megtermelni.