Főoldal » elektromosautó-töltés » Fizetős elektromos autó töltés

Fizetős elektromos autó töltés

„Lehet-e pénzt kérni az elektromos autó töltésért?”

„Eladható-e az áram a e-töltőoszlopokon?

Az utóbbi hetekben egyre sűrűbben bukkannak fel ezek a kérdések, és a MOL Plugee szolgáltatás keretében fizetőssé tett villámtöltői kapcsán valószínű még az eddigieknél is gyakoribbak lesznek. Tegyük tisztába a dolgot.

Az elektromos autó töltés szolgáltatás keretében biztosított energia értékesítésének (tehát a szolgáltatás pénz ellenében való biztosításának) Magyarországon jelenleg

nincs jogi akadálya.

Korábban a „2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról”  köznapi nevén a Villamos energia törvény (VET) valóban energiakereskedői engedély meglétéhez kötötte az elektromos áram értékesítését (továbbadását), ami alól a töltőoszlopon kiadott áram sem jelentett kivételt (nem is létezett ilyen fogalom). Majd egy törvénymódosítás után 2016. január 1-i hatállyal módosult a VET és a 3. § 7. illetve 61a. pontjához bekerült az „elektromos gépjármű”, az „elektromos gépjármű töltése” és a „töltőállomás-üzemeltető” fogalmak alapos definíciója. Számunkra itt a 61a. pont lényeges, aminek értelmében az elektromos gépjármű töltése nem számít továbbadásnak, így ennek a tevékenységnek a folytatása más megítélés alá esik, mint a többi továbbadás.

Ugyanennek a törvénynek a 74. § (1) pontja tételesen felsorolja, hogy mely tevékenységek folytatásához van szükség a Hivatal engedélyére. Hivatal alatt a VET a 3. § 13. pontja alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt, röviden a MEKH-t érti, tehát az elektromos gépjármű töltés szolgáltatás folytatásához a MEKH-től kell engedélyt kérni. Jó tudni, hogy a 74. § k) pontja a 3. § 7. pontjának b) és c) alpontjaiban részletezett tevékenységeket kivonja az engedélyköteles tevékenységek alól.

A VET számunkra érdekes részei:

Értelmező rendelkezések

3. § E törvény alkalmazásában

7a. Elektromos gépjármű: elektromos erőátviteli rendszerrel felszerelt gépjármű, amelynek meghajtása elsődlegesen villamos motorral történik és a motor a villamos energiát külsőleg újratölthető belső elektromos energiatároló rendszerből nyeri;

7b. Elektromos gépjármű töltése: az elektromos gépjármű energiatárolójának töltése

a) vagy az energiatároló cseréje az elektromos gépjármű energiatárolójának villamos energiával történő feltöltésére alkalmas töltőállomáson,

b) a lakossági fogyasztó saját mért felhasználói berendezésén keresztül, amely tevékenység nem irányul gazdasági haszonszerzésre,

c) a nem lakossági felhasználó saját mért felhasználói berendezésén keresztül, ha a tevékenység nem irányul haszonszerzésre,

d) a felhasználó mért magánvezetékére csatlakozó, az elektromos gépjármű energiatárolójának villamos energiával történő töltésére alkalmas töltőállomáson keresztül;

61. Továbbadás: a felhasználó által megvásárolt villamos energia egy felhasználási helyen belül, mért magánvezetéken keresztül történő értékesítése vételezők részére, ide nem értve az elektromos gépjármű töltését;

61a. Töltőállomás-üzemeltető: aki elektromos gépjármű töltésére vonatkozó engedéllyel rendelkezik;

Az engedélyezés általános szabályai

74. § (1) Az alábbi tevékenységeket a Hivatal által kiadott engedélyek alapján lehet gyakorolni:

k) elektromos gépjármű töltése a 3. § 7b. pont b) és c) alpontjának kivételével.

Elektromos gépjármű töltésére vonatkozó engedély

90/B. § Az elektromos gépjármű töltésére vonatkozó engedély határozatlan időre szól.

XX. Fejezet

FELHATALMAZÓ RENDELKEZÉSEK

170. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

49. az elektromos gépjármű töltésére vonatkozó engedélyre, a töltőállomás üzemeltető jogaira és kötelezettségeire, az elektromos gépjármű töltésére, valamint a töltőállomás-üzemeltető és az elektromos gépjármű töltését igénybe vevő közötti jogviszonyra vonatkozó szabályokat rendeletben állapítsa meg.

Tehát, aki elektromos autók akkumulátorának feltöltése céljából akkucsere telepet üzemeltet (3. § 7b. a) pont) vagy az autóban lévő akkumulátort tölti mért magánvezetérkől egy erre alkalmas eszköz segítségével (3. § 7b. b) pont), az a MEKH engedélyével kell rendelkezzen. A törvény pedig kivételt ad az engedély kiváltásának kötelezettsége alól azoknak a lakossági és nem lakossági fogyasztóknak, amelyeknél a tevékenység nem gazdasági haszonszerzésre irányul (tehát saját járművek töltéséhez felszerelt lakossági és nem lakossági fogyasztók). A két kivétel mögött a jogalkotó szándéka az volt, hogy a lakosság illetve a cégek a saját üzemeltetésű elektromos autóinak a töltéséhez felszerelt töltőire ne kelljen engedélyt kérni. Így a nem bérbeadás céljából tartott saját flotta feltöltéséhez, illetve magánszemélyeknél a saját autó töltéséhez használt elektromos töltőkre továbbra sem kell engedélyt kérni.

Azt gondolhatnánk, hogy ezzel rendben is van a dolog, és a MEKH két és fél éve szorgosan írja az engedélyeket, de ez koránt sincs így. Hogy ne legyen ennyire egyszerű a dolog, a törvény a 170. §-a az (1) 49. pontjában felhatalmazást ad a Kormánynak, hogy töltéssel kapcsolatos nem villamos energia tárgyú további részletszabályait rendeletben állapítsa meg. Amíg ez a rendelet hatályba nem lépett, addig a MEKH ki tudott ugyan adni ilyen engedélyeket elektromos autó töltő üzemeltetéséhez, csak az engedélyt a gyakorlatban nem nagyon lehetett használni (az első engedélyeket a hivatal egyébként 2017. februárjában adta ki a Főtaxinak és az E.ON-nak).

A kérdéses kormányrendelet (170/2017) 2017. június 29-én, tehát a módosított VET hatálybalépése után másfél évvel jelent meg a Magyar Közlönyben, és 2017. július 14-én lépett hatályba. Ezt követően felgyorsult a megfelelő engedélyek kiadása, így ma már több, mint 20 olyan szervezet van az országban, amely teljesen jogszerűen számlázhatna elektromos autó töltés szolgáltatás díjat a töltőoszlopainak a használatáért.

A kormányrendelet pontosan meghatározza az alapfogalmakat, az elektromos gépjármű töltési szolgáltatás szerződési kereteit, és tisztázza az ár meghatározására vonatkozó követelményeket. Ez utóbbi egyaránt lehetőséget biztosít az idő alapú és a mennyiség alapú elszámolásra, de szabad utat ad más konstrukciók (pl. alkalmankénti ár) kidolgozásához is. Egyetlen feltétel az átláthatóság, így nem lehet olyan metódust alkalmazni, ami az ügyfél által nem ellenőrizhető, nem követhető nyomon és nem kalkulálható. A rendelet ezeken felül rendelkezik a töltés nélküli töltőfoglalásról, illetve a töltés leállítása után a megadott türelmi időn túl ottmaradó autók szankcionálásának lehetőségéről is. A szolgáltató ilyen esetekben előre meghatározott díjat számíthat fel.

A kormányrendelet egyébként többnyire a 2014/94/EU irányelv szövegezését használja, tehát nem egyedi magyar szabályozás. Az EU-s anyagból származik az a kitétel is, hogy a normál teljesítményű töltő fogalma „nem foglalja magában a 3,7 kW vagy annál kisebb teljesítményű olyan berendezéseket, amelyeket háztartásokban létesítettek, vagy amelyek elsődleges rendeltetése nem elektromos járművek feltöltése, és amelyek nem hozzáférhetők nyilvánosan;”

Nagyon fontos tudni, hogy minden egyes töltést hitelesített mérőn kell mérni, tehát egy két csatlakozós töltőoszlop mindkét ágán külön hiteles mérőóra kell legyen. Erről az engedélykérelem beadásakor kell a 273/2007 Kormány rendelethez tartozó 27. számú melléklet 2. pontja szerint nyilatkozni.

Az engedélyek elbírálásának díja a 8/2017 MEKH rendelet által módosított 1/2014 számú szintén MEKH rendelet (1. számú melléklet B szekció 148. sor) alapján az engedélyezett töltők számától függetlenül 500 ezer forint. Az engedély határozatlan időre szól, az engedélyezési eljárás maximális időtartama a beadástól számított maximum 75 nap, de úgy tudni, hogy 30-40 napon belül általában megérkezik a határozat. Amennyiben a helyszínek számában vagy bármilyen más paraméterében változás történik (ideértve a lokációt is), azt be kell jelenteni a hivatalnak. Amennyiben a módosítások száma eléri a 20-at, az engedély módosítása válik szükségessé. A módosítás díja a díjtáblázat szerint (149. sor) 100 ezer forint.

Fontos továbbá tudni, hogy a töltő telepítését követően az engedélyesnek 30 napja van arra, hogy lejelentse a telepítés megtörténtét, és a 11/2017 MEKH rendelet alapján kötelező általános adatszolgáltatásról sem szabad megfeledkezni.

Az engedély nélkül végzett engedélyköteles tevékenységet a VET 97. §-a alapján vizsgálják, és a tevékenységet végzőt büntethetik vagy eltilthatják a tevékenység végzésétől.

A fizetős töltésnek tehát nincs jogi akadálya, még ha költséges és időigényes is a megfelelő engedély beszerzése. Sőt, a fent idézett jogszabályok szerint minden nyilvánosan elérhető töltő üzemeltetőjének rendelkeznie kell(ene) a MEKH engedélyével. Rég nem kell tehát parkolási díjba vagy egyéb nyakatekert szolgáltatás mögé rejteni az elektromos autó töltést, hiszen ez a tevékenység teljesen legálisan is végezhető Magyarországon.

Nincs időd naponta 8-10 hírt elolvasni? Iratkozz fel a heti hírlevelünkre, és mi minden szombat reggel megküldjük azt a 10-12-t, ami az adott héten a legfontosabb, legérdekesebb volt. Feliratkozás »

Antalóczy Tibor

A Villanyautósok.hu alapírója és főszerkesztője, e-mobilitás szakértő. 2014 óta aktív elektromos autó használó, és külső tanácsadóként számtalan hazai elektromobilitási projekt aktív segítője.