Minden, amit a vállalkozások villanyautó támogatásáról tudni kell

2021 május közepén megjelent a taxisoknak és a magánszemélyeknek szánt elektromos autó vásárlását ösztönző állami támogatás, a mai napig azonban nem személyszállítással foglalkozó vállalkozások számára nem volt pályázati lehetőség. Ma végre az E-AUTÓ-2021/lakossági és az E-AUTÓ-2021/taxi pályázat mellett megjelent az E-AUTÓ-2021/GT kóddal jelölt, egyéni vállalkozóknak és gazdasági társaságoknak szóló pályázati kiírás is az IFKA honlapján.

Az alábbiakban a cégeknek szánt pályázattal kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdéseket vesszük sorra. A lakossági és a taxis pályázattal kapcsolatban hasonló cikkünk ide kattintva olvasható.

Kik jogosultak a pályázatra?

Az E-AUTÓ-2021/GT kóddal jelölt pályázatban magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok, illetve magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, közösségi autómegosztással foglalkozó gazdasági társaságok pályázhatnak.

Mikortól és meddig lehet elektromos autó támogatásra pályázni?

A pályázatok benyújtására 2021. július 12. 08:01 perctől 2022. július 1. 23:59 percig van lehetőség. A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén a pályázatbenyújtó
felületen hirdetmény kerül közzétételre a pályázati kiírás felfüggesztésének/lezárásának pontos idejéről.

Mekkora keret áll a pályázat rendelkezésre?

A keretösszeg összesen 1 milliárd forint.

Cégek is vásárolhatnak?

Igen. Az E-AUTÓ-2021/GT pályázat vállalkozásoknak szól.

Milyen mértékű támogatás igényelhető elektromos autókra?

Vételár Támogatás maximális mértéke
Tisztán elektromos,
max. 5 személyes személygépkocsi (M1)
1.000.000 – 12.000.000 2.500.000 Ft
(a vételár maximum 50%-a)
12.000.001 – 15.000.000 1.500.000 Ft
(a vételár maximum 12,5%-a)
Tisztán elektromos,
7 vagy több személyes személygépkocsi (M1)
1.000.000 – 14.000.000 2.500.000 Ft
(a vételár maximum 50%-a)
14.000.001 – 17.000.000 1.500.000 Ft
(a vételár maximum 11%-a)
Elektromos tehergépkocsi (N1 és N2) 1.000.000 – 13.000.000 2.500.000 Ft
(a vételár maximum 50%-a)
13.000.001 – 16.000.000 1.500.000 Ft
(a vételár maximum 9%-a)
Elektromos robogó (L1 e-B) 100.000 – 1.100.000 500.000 Ft
(a vételár maximum 50%-a)

Igényelhető-e támogatás elektromos motorkerékpárok, robogók beszerzésére?

Igen, robogó vagy motorkerékpár vásárlására is van lehetőség, amennyiben az megfelel a pályázatban előírt műszaki követelményeknek:

 • teljesítmény: min. folyamatos névleges teljesítménye 1400 Watt
 • szállítható személyek száma: 1
 • akkumulátor: min. 1800 Wh

Igényelhet-e támogatást az, aki korábban hasonló programban már kapott támogatást elektromos autó vásárlásra?

A pályázati kiírás nem tartalmaz kizárást a korábbi, hasonló programban sikeresen pályázókkal kapcsolatosan.

Hány járműre igényelhető támogatás?

 • Egyéni vállalkozók legfeljebb egy darab elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó vásárlására igényelhetnek támogatást.
 • Gazdasági társaságok a rendelkezésre álló szabad de minimis keret összegéig igényelhetnek támogatást elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó vásárlására.
 • Autómegosztással foglalkozó gazdasági társaságok a rendelkezésre álló szabad de minimis keret összegéig, de maximum 10 elektromos gépjármű (M1) beszerezésére igényelhetnek támogatást.

Az összeg a pályázati kiírás szerint várhatóan 400 – 665 járműre elegendő, attól függően, hogy hányan igénylik a magasabb, 2,5 millió forintos, mennyien a 1,5 milliós támogatást, illetve milyen arányban pályáznak elektromos motorkerékpárok vásárlására.

Igényelhető-e támogatás plugin hibrid jármű vásárlására?

Nem. Ez a pályázat csak és kizárólag a nulla helyi kibocsátású, tisztán elektromos járművek beszerzését támogatja.

Igényelhető-e támogatás használt jármű beszerzésére?

Nem. A támogatást biztosító szervezet célja az új járművek beszerzésének támogatása. Kivétel a márkakereskedő vagy importőr által saját tulajdonban forgalomba helyezett, maximum 6000 km-t futott, maximum 12 hónapja forgalomban lévő járművek (tesztautók, bemutató autók).

Igényelhető-e támogatás kereskedői bemutató autóra, tesztautóra?

Igen. Amennyiben a megrendelés pillanatában az autó forgalomba helyezése maximum 12 hónapja történt és a futása nem haladja meg a 6000 km-t, akkor igénybe vehető rá a támogatás.

Csak új elektromos autókra igényelhető az állami támogatás?

Igen, de a márkakereskedő vagy importőr által saját tulajdonban forgalomba helyezett, maximum 6000 km-t futott, maximum 12 hónapja forgalomban lévő járművek (tesztautók, bemutató autók) kivételt képeznek.

Igénybe tudom venni a nagyobb támogatást, ha felveszem a személygépkocsis személyszállítást a cégembe tevékenységként?

A taxisokra az E-AUTÓ2021/taxi pályázat feltételei vonatkoznak, az erre vonatkozó gyakori kérdésekkel ebben a cikkben foglalkoztunk.

Hitel vagy lízing igényelhető-e a támogatás mellett?

Igen. Az állami támogatás nem csak készpénzzel vásárolt autókra, de hitelből (zárt végű lízing), illetve nyílt végű és operatív lízing formában finanszírozott járművekre is igényelhető.

Milyen elektromos autókra igényelhető támogatás?

A 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti „M1” (személygépkocsik), „N1” járműkategóriába, „N2” járműkategóriában a legfeljebb 4,25 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi  járműkategóriába sorolt tisztán elektromos gépjárművekre, illetve az európai parlament és a tanács 168/2013/EU rendelete által az L1e-B kategóriába sorolt elektromos robogókra lehet igényelni.

Elektromos kisteherautókra igényelhető-e támogatás?

Igen. Az „N1” és „N2” járműkategóriákba („N2” esetén legfeljebb 4,25 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi) sorolt tisztán elektromos gépkocsira is igényelhető támogatás, amennyiben az megfelel az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben foglaltaknak.

Vissza kell-e fizetni a támogatást?

Nem. Alapesetben a támogatás vissza nem térítendő. Amennyiben a pályázó betartja a támogatási szerződés feltételeit, a támogatás összegét nem kell visszafizetni, viszont ha káresemény vagy a szerződésben rögzítettek be nem tartása miatt részben vagy egészben visszafizetésre kerül sor, akkor kamatokkal növelt összeget kell visszafizetni!

Bármelyik kereskedőtől rendelhetek autót?

Nem. A jármű csak és kizárólag a regisztrált kereskedők listáján szereplő kereskedőktől vásárolható meg. A kereskedői regisztráció 2021.07.01-től lehetséges, de aki a korábbi két E-AUTO-2021 kódszámú pályázat miatt már aktív regisztrációval rendelkezik, és a jelen pályázat kereskedői feltételeinek megfelel, akkor nem szükséges újra regisztrálni, kizárólag ezen konstrukcióra szóló Együttműködési megállapodást kell megkötni a Támogatóval.

Igényelhető-e támogatás más országban megvásárolandó jármű beszerzéséhez?

Nem. Külföldön való vásárlásnál a támogatási összeg nem használható fel.

Már megrendelt elektromos autóra igényelhető-e támogatás?

Igen, de gépjármű megrendelése nem lehet korábbi, mint a pályázati kiírás megjelenésének napja (2021.07.01).

Megrendelhetem-e az elektromos autóm a pályázat beadása előtt?

Igen, sőt a gépjármű megrendelése feltétele a pályázat benyújtásának, a megrendelés azonban nem lehet korábbi, mint a pályázati kiírás megjelenésének napja, azaz 2021.07.01. A gépjármű megrendelése és a pályázat befogadása nem jelenti a támogatás automatikus odaítélését

Milyen dokumentumokra van szükség a pályázathoz?

  • létesítést igazoló okirat,
  • aláírási címpéldány, aláírásminta
  • segítő igénybevételekor meghatalmazás a segítő számára,
  • a pályázati kiírás megjelenését követően kelt elektromos gépjármű beszerzésére irányuló megrendelés,
  • nyilatkozatok a pályázati kiírásban megadott pontokról.

Átvehető a gépjármű a támogatói okirat hatályba lépése előtt?

Nem, az elektromos gépjármű kizárólag a Támogatói Okirat hatályba lépését követően történhet meg.

Mikor lép hatályba a támogatói okirat?

A támogatói okirat a pályázónak való elektronikus megküldéssel hatályos.

A támogatói okirat hatályba lépésétől mennyi időm van a vásárlásra?

Előfinanszírozás esetén 90 nap áll rendelkezésére az Engedményezési szerződés megkötésére és elektronikus beküldésére, melyet kizárólag a Támogatói Okirat hatályba lépését követően lehet megkötni.
Utófinanszírozás esetén 18 hónap áll rendelkezésre a beszerzés megvalósítására, és további 60 nap a Kedvezményezett rendelkezésére az elszámolási dokumentáció elektronikus beküldésére.

Kérheti-e a kereskedő a vevőtől a támogatásból fizetendő összeget az állami utalás megérkezéséig?

Nem. A pályázati kiírás szerint a vevő (kedvezményezett) csak a „számla összegének a támogatás összegével csökkentett részét” kell saját pénzből vagy finanszírozó igénybevételével kifizetnie. A támogatási összeget a kereskedő a támogatói okirat hatálybalépését követően a kedvezményezett által aláírt engedményezési szerződés birtokában előfinanszírozásban lehívhatja, amennyiben a kereskedő eleget tesz a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek. (Az előfinanszírozást követően a kereskedő személye már nem módosítható!)

Milyen rendszám kerül a támogatott autókra?

A támogatásból vásárolt autókra minden esetben világoszöld alapszínű rendszám kerül, így jogosult az ehhez kapcsolódó kedvezményekre (pl. ingyenes parkolás).

Ki kerül bejegyzésre a jármű forgalmi engedélyében?

Saját finanszírozás esetén a kedvezményezett mint tulajdonos, míg lízing esetén a kedvezményezett mint üzembentartó kell szerepeljen a nyilvántartásban és a forgalmi engedélyben.

Milyen megkötésekkel jár a támogatás?

A 3 éves fenntartási időszak alatt

 • a jármű csak az IFKA engedélyével adható el vagy adható bérbe,
 • a járműnek teljes körű CASCO biztosítással kell rendelkeznie (megléte évente igazolandó),
 • a járműre e-mobilitás matricát kell ragasztani (a kereskedő kötelessége átadás előtt),
 • évente monitoring beszámolót kell benyújtani az autó használatáról az fenntartási időszak kezdetének évfordulóját követő 30 napon belül
 • záró beszámoló a fenntartási időszak végén

Mikor kezdődik a fenntartási időszak?

Az autó forgalomba helyezésekor vagy lízing esetén a kedvezményezett üzembentartóként való bejegyzésének napján.

Hogyan lehet eladni az autót a fenntartási időszak alatt?

Az autó eladása előtt az IFKA előzetes jóváhagyását kell kérni. Az autó átírásához az IFKA által kiadott engedményező nyilatkozatra van szükség, ami lehetővé teszi az átírást. A vevőnek a fenntartási időszak hátralévő részére ugyanazokat a kötelezettségeket kell vállalnia (CASCO, monitoring beszámoló, stb.), mint amit az eredeti igénylő is vállalt, így például a nem természetes személyek  esetén a szükséges de minimis keret meglétét, illetve darabszám korlátot is vizsgálják. Magánszemélyek esetén megkötés, hogy aki ezzel a támogatási programmal már vásárolt autót, az újabb autót használtan sem vehet át mástól.

Milyen biztosítékokra van szükség a támogatáshoz?

A fenntartási időszak alatt teljes körű CASCO biztosítással kell rendelkezni az elektromos autónak vagy robogónak, amiben az első számú kedvezményezett a Magyar Állam. A jármű forgalomból való kivonását eredményező kár esetén a támogatás időarányos részét kamatokkal együtt kell visszafizetni a biztosító által kifizetett díjból. A visszafizetendő összeg az első évben a támogatási összeg 100%-a, a második évben 80%-a, a 3. évben pedig 60%-a (plusz kamatok).

Kell-e matricát ragasztani az autóra a támogatással kapcsolatosan?

Igen, az autó átadása előtt a kereskedő kötelessége, hogy az állami támogatás programjának jelét, az úgynevezett „e-mobilitás matricát” elhelyezze a gépjármű megadott részén. A monitoring beszámolóhoz a matrica meglétéről is fotót kell benyújtani, ezért a fenntartási időszak alatt a matricát nem lehet eltávolítani.

Milyen adatokat kell feltüntetni a monitoring beszámolóban?

A gépjármű alapadatai (típusa, gyártási ideje, rendszáma, stb.), a beszerzést teljesítő regisztrált forgalmazó neve, székhelye, az üzembe helyezés időpontja, a megtett távolság mennyisége kilométerekben kifejezve, az akkumulátor kapacitása, az akkumulátorral megtehető távolság, kWh/km és g/kWh mutatók, mely adatokat a rendszer automatikusan számol.

Hova kell benyújtani a pályázatot?

A pályázatokat az IFKA közhasznú Nonprofit Kft-hez, a pályázat lebonyolítójához kell benyújtani elektronikus formában. Az erre használatos felület az IFKA honlapján érhető el ügyfélkapus/cégkapus azonosítást követően. Az ügyfélkapus regisztrációt természetes személyek (magánszemélyek) az okmányirodákban személyesen kezdeményezhetik, míg nem természetes személyek a cégkapu online felületén tudnak regisztrálni.  Érdemes ezeket a regisztrációkat még a pályázat megnyílása előtt időben elindítani, mert például ideiglenes ügyfélkapus regisztráció nem elegendő a pályázathoz. Részletek: https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/

Hol találok bővebb, részletesebb tájékoztatást?

Az E-AUTÓ-2021 pályázatról bővebb részletek a lebonyolító honlapján  illetve a pályázati kiírásban érhetők el.

Az IFKA elérhetőségei:

 • Levelezési cím: IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. (1387 Budapest, Pf.: 17)
 • E-mail cím: vali@ifka.hu
 • Telefon: +36 70 522-1010 (hétfőtől péntekig 10 és 14 óra között)
Nincs időd naponta 8-10 hírt elolvasni? Iratkozz fel a heti hírlevelünkre, és mi minden szombat reggel megküldjük azt a 10-12-t, ami az adott héten a legfontosabb, legérdekesebb volt. Feliratkozás »

Elektromos autót használsz?

Szűcs Gábor

2017 óta aktív villanyautós, a Villanyautósok Közösségének oszlopos tagja, a miskolci találkozók szervezője. Környezettudatos családapaként nem csak az autó üzemanyagát, de a háztartás fogyasztását is igyekszik otthon, a háztetőn (áram) és a kertben (zöldség, gyümölcs) megtermelni. Mert nem mindegy, hogy mit eszünk meg és milyen levegőt szívunk be.